Được sự tài trợ của Hiệp hội ELIS Nước Cộng Hòa Italia, được sự nhất trí của Giám đốc Sở Lao động -TB và XH tỉnh Bắc Ninh, ngày 14/03/2019 Trung tâm Dạy nghề – Phục hồi chức năng cho người tàn tật tổ chức trao học bổng đợt 2-3 cho học viên khuyết tật đã tham gia các khóa học nghề, do Trung tâm phục hồi chức năng cho người tàn tật tổ chức

       Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Carlo Cibo – điều hành phối viên dự án hiệp hội Elis, ông Đinh Văn Duân – TUV Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, ông Nguyễn Như Vỹ – Giám đốc Trung tâm Dạy nghề – Phục hồi Chức năng cho người tàn tật và một số thân nhân của người khuyết tật tham dự.

Bài viết liên quan