Một số hình ảnh của Sở Lao Động – Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bắc Ninh :

 

 

15086330_1682479518735717_1800386780_n

15086869_1682479402069062_1770037019_n

15128608_1681088925541443_333642648_n

15128790_1682479365402399_972277994_n15134456_1682479265402409_1949981632_n

15151547_1682479328735736_569086059_n

chu-tich-hdnd

Chủ tịch Hội đồng nhân dân