Ngày 29/8 Dự án ELIS đã phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức Khai giảng lớp dạy nghề xoa bóp cổ truyền K1/Elis cho đối tượng người khuyết tật tại huyện Tiên Du – tỉnh Bắc Ninh.

Tham gia lớp đào tạo dạy nghề xoa bóp cổ truyền có các học viên là người khuyến tật trên địa bàn huyện. Trong thời gian 3 tháng  từ (29/8 đến 29/11/2018) các học viên sẽ được đào tạo những kỹ năng cơ bản về xoa bóp, tẩm quất, các đường cơ bản trên cơ thể người, vận dụng để chẩn trị một số bệnh thường gặp bằng xoa bóp, tẩm quất, bấm huyệt. Mục tiêu của chương trình đào tạo nhằm giúp hội viên Hội Người khuyết tật có việc làm phù hợp với điều kiện sức khỏe, giúp cho xã hội nhìn nhận và hiểu đúng với nghề xoa bóp cổ truyền. Xoa bóp cổ truyền được xác định là nghề phù hợp nhất mang lại việc làm và thu nhập cho người khuyết tật, chính vì vậy, công tác đào tạo và nâng cao kỹ thuật trong nghề này được Hội Người khuyết tật huyện đặc biệt chú trọng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa giúp người khuyết tật tăng khả năng hoạt động xã hội; phát huy năng lực của bản thân, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện. Đồng thời, tạo điều kiện cho người mù được học tập, lao động, việc làm, tự tin, xóa bỏ mặc cảm, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Bài viết liên quan