Ngày 04/09/2018 Dự án ELIS đã phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức Khai giảng lớp dạy nghề may công nghiệp nâng cao K1/Elis cho đối tượng người khuyết tật tại Trung tâm Dạy nghề – Phục hồi chức năng cho người tàn tật Bắc Ninh.

Tham gia lớp học có các học viên là các đối tượng khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 3 tháng (04/09/2018 đến 04/12/2018) các học viên sẽ được các cán bộ, giáo viên của Trung tâm dạy nghề hướng dẫn, truyền đạt những kiến thức cơ bản về kỹ thuật may thành thạo các sản phẩm trên hệ thống dây truyền máy may công nghiệp hiện đại. Đây là lớp dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật. Thông qua các lớp dạy nghè giúp cho người khuyết tật trên địa bàn giảm bớt sự mặc cảm, tự ty về bản thân, từng bước hòa nhập với cộng đồng. Đồng thời, thạo điều kiện cho NTT có cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập để tự nuôi sống bản thân, giảm bớt đi một phần gánh nặng cho gia đình và cộng đồng xã hội.

Bài viết liên quan