Sáng ngày 16/11 Dự án ELIS đã phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội thảo “Nâng cao cơ hội việc làm cho lao động nông thôn thông qua kết nối cơ sở GDNN với Doanh nghiệp”

Ông Carlo CiBo, điều phối viên cao cấp dự án Elis tại Việt Nam phát biểu
Ông Đinh Văn Duân Giám Đốc Sở LĐTB & XH phát biểu

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan