Ngày 30-5 Dự án Elis và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kết hợp với Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng dạy nghề gắn với việc làm trên địa bàn tỉnh”. Đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan tham dự.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động, nhất là ở khu vực nông thôn được tỉnh quan tâm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Mạng lưới và quy mô các cơ sở đào tạo nghề ngày càng mở rộng, tuy nhiên, công tác phối hợp với doanh nghiệp trong đào tạo, giải quyết việc làm của các cơ sở đào tạo nghề còn hạn chế; trang thiết bị dạy nghề ở một số cơ sở còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn; công tác tuyển sinh đối với một số ngành nghề như: Hàn, kế toán doanh nghiệp, công nghệ thông tin còn gặp nhiều khó khăn…
Trong thời gian tới tỉnh phải đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; người học ra trường phải đáp ứng yêu cầu thị trường lao động, có việc làm và thu nhập tốt hơn; người đáp ứng yêu cầu và có nguyện vọng học cần được theo học các chương trình liên thông; không để tình trạng đào tạo ra không có việc làm, thất nghiệp, lãng phí nguồn lực xã hội…

Tại hội thảo các đại biểu đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề gắn với việc làm, nhất là ở khu vực nông thôn như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, chú trọng công tác dự báo nhu cầu nguồn nhân lực của tỉnh trong những năm tới; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các trường trong việc tư vấn, tuyển sinh học nghề, phân luồng cho học sinh phổ thông; tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, gắn lý thuyết với thực tiễn, mở rộng liên kết đào tạo với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh…

 

Bài viết liên quan