[:vi] 

Sáng ngày 10/7, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Dự án Elis tổ chức hội thảo triển khai đề án phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người khuyết tật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.


Tại buổi tập huấn đã có 4 báo cáo chuyên đề chính: “Vai trò của Phục hồi chức năng  và Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng”, “Nâng cao kỹ năng phát hiện sớm, can thiệp sớm về khuyết tật”, “Quản lý người khuyết tật tại cộng đồng”, “Truyền thông nâng cao thái độ hành vi, nhận thức về chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, người cao tuổi tại cộng đồng”. Qua đây đã cung cấp thông tin cho các cán bộ y tế cơ sở, các cộng tác viên về  tình hình, tỷ lệ và chất lượng cuộc sống của người khuyết tật hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam; Các dạng khuyết tật, suy giảm chức năng, các dấu hiệu nhận biết và cách phát hiện sớm để can thiệp sớm cho người khuyết tật đặc biệt là ở trẻ em và các khó khăn gặp phải; Quản lý, truyền thông giáo dục cộng đồng nhằm thay đổi thái độ, hành vi đối với người khuyết tật. Tất cả nội dung của buổi tập huấn đều hướng tới mục tiêu: phát hiện sớm và can thiệp sớm cho người khuyết tật từ đó có thể giúp họ từ việc đáp ứng các nhu cầu cơ bản của bản thân đến tham gia lao động sản xuất và hướng tới tái hòa nhập cộng đồng. Trách nhiệm đối với người khuyết tật, cuộc sống của người khuyết tật là của cả hệ thống chính trị, cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở và cần sự nỗ lực của gia đình và bản thân người khuyết tật. Trong các chuyên đề báo cáo đều nhấn mạnh vai trò  và trách nhiệm của cán bộ y tế cơ sở – là những người gần gũi và thấu hiểu hoàn cảnh, tình trạng của người khuyết tật trong phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.


Thực hành phục hồi chức năng tại Trung tâm nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội


Thực hành thực tế tại Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật huyện Thuận Thành

Kết thúc buổi tập huấn, anh/chị là cán bộ y tế cơ sở và cộng tác viên đánh giá cáo các nội dung của lớp tập huấn.  Các cán bộ cho biết đây là việc làm cần thiết và cấp bách cung cấp thông tin, kiến thức giúp cho cán bộ y tế cơ sở, cộng tác viên nhận thấy được tầm quan trọng và vai trò Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng từ đó xây dựng kế hoạch phù hợp với từng bệnh nhân, trên địa bàn tỉnh.

 [:]

Bài viết liên quan