TỔ CHỨC ELIS:

Giới thiệu chung về Hiệp hội Trung tâm ELIS

 

Hiệp hội trung tâm ELIS đã hoạt động trên 50 năm trong lĩnh vực đào tạo và kết nối xã hội thông qua phương pháp tiếp cận tương tác giữa Trường dạy nghề, trường đại học và doanh nghiệp, đảm bảo cho vấn đề đào tạo luôn đáp ứng được những biến đổi và nhu cầu của thị trường lao động.

ELIS luôn tâm niệm rằng, giáo dục và đào tạo chính là công cụ căn bản và quan trọng cho sự phát triển con người và những giá trị cốt lõi, tiền đề cho những mục tiêu xã hội và kinh tế khác như: việc làm, phát triển và kết nối xã hội.

Dựa trên định hướng này, trong hơn 30 năm qua, ELIS đã có mặt tại Châu Mỹ latinh, Châu Phi và Châu Á, với tư cách một tổ chức phi chính phủ được Bộ Ngoại giao Italia công nhận tư cách hoạt động trong lĩnh vực Hợp tác phát triển.

untitled        untitled-png1

Với tư cách một tổ chức phi chính phủ, ELIS đã triển khai rất nhiều dự án hợp tác quốc tế với nội dung:

  • Phát triển lĩnh vực kinh tế tư nhân mới nổi
  • Hỗ trợ tín dụng nhỏ
  • Giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân sự
  • Thúc đẩy quyền phụ nữ
  • Y tế cơ bản và hỗ trợ các dự án y tế
  • Nâng cao năng lực và tái tổ chức quản lý hành chính công
  • Thiết lập các mối quan hệ đối tác quốc tế

a    b

ELIS đã bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2002 thông qua việc triển khai 3 dự án trong lĩnh vực đào tạo do Tổng cục Hợp tác phát triển Italia tài trợ. ELIS cũng có mặt tại Philipine với 7 dự án (http://cite.edu.ph/) và tại Trung Quốc thông qua chương trình Đào tạo nghề tại tỉnh Tứ Xuyên, với đối tác là Bộ Tài chính Trung Quốc

Trung tâm ELIS

 

ELIS (viết tắt của Giáo dục – Việc làm – Đào tạo – Thể thao) là một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận của Ý.  ELIS luôn đặt con người và việc làm là trọng tâm cho các hoạt động của mình.  ELIS triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thanh niên, người lao động, doanh nghiệp nhằm giảm bớt khoảng cách giữa đào tạo và việc làm, giảm nạn thất nghiệp ở thanh thiếu niên và đóng góp vào sự phát triển của các tổ chức văn hóa, giáo dục…

c

Các trường và cơ sở đào tạo trực thuộc ELIS: Một trường dạy nghề Thợ công nghiệp và thủ công, một trường chuyên ngành nhà hàng khách sạn SAFI cho các học viên nữ muốn làm việc trong lĩnh vực nhà hàng và ẩm thực, một trường nội trú nơi sinh viên vừa được học và thực hành các công nghệ mới. Một trường Cộng tác luôn sát cánh cùng doanh nghiệp trong việc đào tạo và phát triển các kỹ năng nghề và kỹ năng mềm nhằm đạt được các chiến lược đề ra.

Ngoài ra ELIS cũng có 2 trung tâm thể thao (một cho nam và một nữ) và một tổ chức Phi chính phủ triển khai các chương trình đào tạo tại những nước đang phát triển trên thế giới.

ELIS cũng thiết kết các hoạt động phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp đối tác “CONSEL”nhằm tạo điều kiện cho học viên tìm được việc làm sau đào tạo cũng như định hướng xây dựng văn hóa nghề trong các tổ chức sử dụng lao động  Xem thêm tại:

http://www.elis.org
http://www.elis.org/consel
Trụ sở chính: số 71 đường Sandro Sandri, 71 – 00159 Roma
E-mail:           associazione@elis.org
PEC:   associazione@pec.elis.org
ĐT.:    064356031
Fax:    0643560333
Mã số thuế:   02534780586

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẮC NINH

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh DOLISA

d

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội

Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh

Số 11, Đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Điện thoại: 0241 3874 046http://sldtbxh.bacninh.gov.vn/