Tại TP.HCM, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực CNTT: Chuẩn hóa kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin (CNTT)” với mục tiêu cung cấp toàn cảnh thực trạng phát triển nguồn nhân lực CNTT và đề xuất những chuẩn kỹ năng của ngành CNTT tại Việt Nam.

TS. Nguyễn Minh Hồng- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, việc phát triển nguồn nhân lực là một trong ba mục tiêu để phát triển kinh tế tại Việt Nam. Đối với lĩnh vực CNTT – TT, nhân lực được xem là điều kiện chủ lực để đẩy mạnh sự phát triển của ngành. Hiện nay, trên cả nước có hơn 300 trường đại học, cao đẳng, các trung tâm có đào tạo CNTT – TT, có khoảng 4000 kỹ sư trong ngành. Số lượng nhân lực không thiếu, nhưng thách thức lớn nhất hiện nay là chất lượng nguồn nhân lực chưa phù hợp với tốc độ phát triển nhanh chóng của ngành CNTT cũng như đáp ứng được chuẩn chất lượng của quốc tế.

Cũng theo đánh giá của Vụ Công nghệ thông tin- Bộ TTTT, mỗi cơ sở đào tạo theo một quy trình khác nhau, chứng chỉ cũng khác nhau, từ đó gây khó khăn cho người sử dụng lao động trong việc đánh giá, kiểm tra năng lực. Vì vậy, việc quy định chuẩn hóa kỹ năng chung không chỉ là căn cứ để đơn vị sử dụng lao động tuyển dụng, để các các nhân tự đánh giá năng lực mà còn giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước về CNTT xây dựng và điều chỉnh chiến lược phát triển nguồn nhân lực CNTT sát với thực tế, có tính khả thi cao.

Theo ông Lê Quốc Cường- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, một trong những hạn chế hiện nay là chưa có danh mục CNTT trong cơ quan Nhà nước và chuẩn trình độ CNTT cho các chức danh đó nên việc đưa ra các tiêu chuẩn để tuyển dụng, đào tạo cho vị trí này là rất khó. Hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực còn nhiều bất cập về chất lượng khi chưa thể đáp ứng được ngay nhu cầu làm việc ngay tại các đơn vị, chương trình đào tạo chưa sát với yêu cầu thực tế xã hội và vấn đề phổ biến hiện nay là ngoại ngữ chuyên ngành chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của thị trường. Nhằm giải quyết những vấn đề bức bối trong ngành CNTT như hiện nay thì việc qui định danh mục chức danh CNTT là yêu cầu cấp thiết, từ đó để xây dựng chuẩn kỹ năng nguồn nhân lực làm tiềm đề đẩy mạnh sự phát triển ngành CNTT của cả nước- Ông Cường nhấn mạnh.

Ông Phí Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP.HCM (HCA) cho rằng, cần phân loại đặc thù các tính chất công việc cũng như mức thang đánh giá theo mức độ chuyên môn khác nhau trong lĩnh vực CNTT – TT. Mỗi thang bậc phải được đánh giá chính xác bằng việc xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá đo lường. Việc hình thành các bài kiểm tra chuyên ngành là quan trọng nhằm đánh giá được năng lực chuyên môn. Chuẩn hóa kỹ năng nhân lực CNTT sẽ là cơ sở để thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực có chất lượng của Việt Nam.

Bài viết liên quan