HOẠT ĐỘNG

Hội thảo giới thiệu dự án
Kế hoạch hoạt động chung sẽ được ban quản lý đề xuất 2 tháng sau khi dự án bắt đầu đi vào hoạt động, ngay sau lễ khai trương dự án, ban quản lý sẽ phê duyệt kế hoạch chung để áp dụng vào triển khai dự án. Ngoài các đơn vị liên quan, hội thảo giới thiệu dự án sẽ mời đại diện của ĐSQ Ý /phòng Hợp tác phát triển, doanh nghiệp và phòng thương mại CC (Gồm cả phòng thương mại của Ý)

Liên quan tới kết quả 1

a.1) Triển khai các khóa học đào tạo kép – kết nối trường học doanh nghiệp  với các trường đối tác dự án (hướng tới 1080 sinh viên

·    Nghiên cứu và thiết kế các khóa học

·        Phân tích nhu cầu đào tạo được thể hiện qua thị trường lao động địa phương với lưu ý đặc biệt đối với lĩnh vực can thiệp

·        Hiệu chỉnh trình độ nghề và năng lực chuyên môn phù hợp với yêu cầu (Job profile)

·        Lập kế hoạch và thiết kế chi tiết quá trình đào tạo

·        Soạn thảo và cung cấp tài liệu giảng dạy đã được hiệu đính

·        Tổ chức và quản lý các hoạt động đào tạo

·        Giám sát quy trình đào tạo

·        Hỗ trợ kỹ thuật cho nhân sự của ba trường dạy nghề

·        Cung cố việc giảng dạy tiếng Anh

·        Hỗ trợ học viên khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn.

 

a.2) Bồi dưỡng giảng viên của các trường đối tác

 

·     Phân tích nhu cầu đào tạo của thị trường lao động địa phương với quan tâm đặc biệt tới lĩnh vực can thiệp

·      Xác định các năng lực cần bồi dưỡng cho giảng viên sao cho phù hợp với nhu cầu đào tạo.

·     Đánh giá năng lực hiện có của giảng viên

·     Xác định khu vực can thiệp và xác định các mục tiêu đào tạo

·     Hoạch định, thiết kế chi tiết chương trình cho từng ngày đào tạo

·     Đánh giá năng lực giảng viên sau bồi dưỡng

·     Các hoạt động đào tạo không chính thức khác

·     Khóa học chuyên biệt cho giảng viên của học viên khuyết tật (với các kỹ năng chuyên biệt cho các đối tượng khuyết tật khác nhau)

 

a.3) Bồi dưỡng cán bộ phụ trách vấn đề đào tạo của DOLISA và các trường đối tác

·     Quy trình quản lý đào tạo với hệ thống tín chỉ

·     Áp dụng và diễn giải những lợi ích của việc quản lý đào tạo bằng hệ thống tín chỉ

·     Phát huy vai trò của cán bộ tư vấn và việc hỗ trợ sinh viên trong công tác đào tạo.

·     Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá sinh viên theo hướng  phát huy sự chủ động và tự học của sinh viên

·     Xây dựng hệ thống feedback – phản hồi của sinh về giáo viên nhằm hoàn thiện các phương pháp đào tạo

·     Xây dựng hoàn thiện mô hình kết nối trường học – doanh nghiệp trong dự án.

·     Soạn thảo tài liệu cần thiết cho hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp

·     Xây dựng cơ chế vận dụng nguồn lực của các doanh nghiệp

 

a.4) học bổng tại Ý

 

·     Lựa chọn 2 cán bộ của DOLISA

·     Tổ chức đào tạo và hậu cần

·     Lên kế hoạch các hoạt động và hỗ trợ liên quan khác

·      

a.5) Nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về vấn đề kết nối trường học – doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo nghề

·     Cập nhận cho các đối tác về tình hình triển khai các hoạt động của dự án liên quan đến vấn đề kết nối trường học – doanh nghiệp

·     Củng cố mạng lưới các trường dạy nghề với các doanh nghiệp trong lĩnh vực, cũng cố các mối quan hệ sẵn có và tạo dựng các cơ hội hợp tác mới.

·     Khuyến khích triển khai một mô hình trường học/việc làm cùng chia sẻ và phối hợp với các doanh nghiệp.

·     Chuỗi hội thảo chuyên đề

 

a.6) thiết lập một mạng lưới, phù hợp với việc thể hóa phương pháp đào tạo dựa trên mối quan hệ chặt chẽ giữa trường học và doanh nghiệp

·     Soạn thảo một thỏa thuận chung cho mạng lưới

·     Soạn thảo một thỏa thuận đào tạo để tiếp đón doanh nghiệp

·     Thiết lập một kênh trao đổi, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm của giảng viên tham gia dự án, giảng viên các trường dạy nghề khác và cán bộ nhân sự hoạt động tại các doanh nghiệp trong khu vực

a.7) Trao học bổng và hỗ trợ học phí cho các học viên

·     Xét học bổng dựa trên kết quả học tập và điều kiện kinh tế của gia đình (1080 học bổng)

·     Một bản ghi nhớ áp dụng tại các trường đối tác

·     Tổ chức đi lại và bảo hiểm cho các đợt thực tập của sinh viên

b8) Cập nhật và cải tiến giáo trình đào tạo tại 3 trường đối tác và nâng cao các hoạt động quản lý của DOLISA (về vấn đề đào tạo nghề)

·     Phân tích nhu cầu đào tạo của thị trường lao động địa phương với sự quan tâm đặc biệt tới lĩnh vực can thiệp.

·     Phân tích chương trình đào tạo hiện hành tại các trường đối tác (loại và cấu trúc chương trình, phương pháp và trang thiết bị sư phạm được vận dụng, tỉ lệ thanh niên sau đào tạo tìm thấy việc). Xác định những điểm mạnh và yếu

·     Phân chia và xác định các chuyên môn nghề cần được cập nhật và định hướng tới cơ hội được tuyển dụng ngay sau khi đào tạo

·     Hiệu chỉnh lại các chương trình đào tạo cho người khuyết tật

a.9) Soạn thảo tài liệu phổ biến và nâng cao nhận thức (thông tin về mạng lưới, brochure, phim, hình ảnh giới thiệu dự án v.v…)

·     Ấn bản và bản tin thường kỳ về nhu cầu việc làm, kinh nghiệm, gợi ý và những lời khuyên cho ứng viên (cập nhật thường kỳ ba tháng)

·     Phối hợp với Dolisa trong đánh giá các kết quả liên quan đến sàn giao dịch việc làm  (hoạt động xúc tiến việc làm do Molisa triển khai tại các tỉnh thành trên cả nước)

·     Tạo một tài khoản Facebook và linkedIn của dự án để công bố các hoạt động của dự án.

a.10) Cuộc gặp với các gia đình của học viên

·     Các cuộc gặp với các nhóm gia đình để giới thiệu dự án và cập nhật các thông tin hoạt động

·     Các cuộc gặp cá nhân với sinh viên và gia đình (sinh viên các trường cao đẳng đối tác)

·     Các cuộc gặp cá nhân với học viên và gia đình người khuyết tật

 

Liên quan tới kết quả 2

b.1) các hội thảo

·        Hội thảo số 2 giới thiệu về xu hướng việc làm và nhu cầu của doanh nghiệp về nguồn nhân lực (Năm thứ 2)

·     Hội thảo số 3 giới thiệu về kết quả dự án và tài liệu hướng dẫn hoạt động (năm thứ 3)

b.2) tài liệu hướng dẫn

·     Chuyển giao phương pháp đào tạo ứng dụng

·     Cuộc gặp với các đơn vị quan tâm và các trường cao đẳng

 

b.3) thành lập một trung tâm quan sát để nghiên cứu về các nhu cầu của thế giới việc làm.

·     Cung cấp một dự đoán về vấn đề tuyển dụng nhân sự đối với các doanh nghiệp trong tầm nhìn ngắn hạn (<1 năm), trung hạn (1-3 năm) và dài hạn (>3 năm) nhờ mối quan hệ với các doanh nghiệp địa phương

·     Triển khai việc nghiên cứu về cơ hội được tuyển dụng của sinh viên sau đào tạo (phần trăm sinh viên được tuyển dụng, thời hạn lao động, vấn đề chuyển việc, đào tạo nội bộ và bồi dưỡng chuyên môn)

·     Giới thiệu kết quả đạt được tới toàn bộ hệ thống trường dạy nghề của tỉnh

·     Phối hợp với phòng giới thiệu việc làm và phòng giáo dục đào tạo nghề của Dolisa và Doet

·     Phân tích chất lượng giáo dục địa phương thông qua việc trao đổi thu thập ý kiến từ các trường, sinh viên đã tốt nghiệp cũng như doanh nghiệp địa phương

·     Nâng cao năng lực các đối tác và các nhân tố của dự án

 

Hoạt động giám sát và kết thúc

 

c)Giám sát và đánh giá

 

·     Giám sát khung thời gian của các hoạt động

·     Đánh giá kết quả cuối cùng của các khóa học: % học viên bỏ học, điểm số học tập, các đánh giá khác

·     Theo sát các học viên được đào tạo và bồi dưỡng để đánh giá cơ hội được tuyển dụng của học viên sau đào tạo

·     Theo sát giảng viên và cán bộ sau bồi dưỡng để đánh giá kết quả của các hoạt động can thiệp.